Yingkou
Ocean Star
2010-10-13
Harbin
Xinhua Bookstore
2003-10-01
Zhuhai
Construction of bridge
2009-09-25